Voorkom voortijdig
schoolverlaten

Onze doelen

Inzicht krijgen in het proces

Inzichten vanuit de wetenschap richten zich tot nu toe voornamelijk op groepsrisicofactoren van schooluitval, wij willen inzicht geven in individuele processen.

Begeleiding professionaliseren

Wij ontdekken de werkzame ingrediënten van effectieve jongerenbegeleiding door zowel begeleiders als jongeren gedurende een langere tijd te volgen. Hiermee helpen wij begeleidingsinitiatieven om hun begeleiding te professionaliseren en te verbeteren.

Startkwalificatie helpen te halen

Ons uiteindelijke doel is om zo veel mogelijk jongeren te helpen om hun startkwalificatie te halen. Om dit te bereiken schrijven wij een handboek vsv-preventie en verspreiden we onze kennis doormiddel van o.a. open-acces publicaties en symposia.

Over u-can-act

U-can-act is een projectgroep die zich richt op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten (VSV). Wij onderzoeken hoe VSV kan worden voorkomen zowel op praktijk- als op beleidsniveau.

In het u-can-act procesonderzoek doen wij onderzoek naar het voorkomen van voortijdig schoolverlaten op het MBO. Hierbij werken wij samen met drie succesvolle begeleidingsinitiatieven: het Buro (Leeuwarden), MijnSchool (Doetinchem) en de Plusgroep (Den Haag). Drie vragen staan centraal in ons project: wat zijn cruciale ontwikkelingen waardoor jongeren besluiten om voortijdig school te verlaten? Hoe sturen begeleidingsinitiatieven deze ontwikkelingen bij, om zo voortijdig schoolverlaten te voorkomen? En hoe kan deze kennis optimaal worden benut door praktijk en beleid? We beantwoorden deze vragen middels een innovatieve onderzoeksopzet: we vragen jongeren onder begeleiding én hun begeleiders om wekelijks een app in te vullen voor ongeveer een half jaar. Op deze manier brengen we zowel de ontwikkeling van jongeren over tijd in kaart als de acties die de begeleiders doen om dit proces te ondersteunen en bij te sturen en krijgen wij inzicht in de werkzame ingrediënten van VSV-preventie.

In het u-can-act beleidsonderzoek doen wij onderzoek naar de voortgang en ervaren effecten van nieuwe beleidsafspraken over de aanpak van voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie. Deze beleidsafspraken zijn per 1 januari 2019 officieel verankerd in de wetgeving, maar vooruitlopend hierop zijn regio’s hier al mee bezig geweest. Wij evalueren hoe deze nieuwe beleidsafspraken worden ervaren door een vragenlijst en interviews af te nemen onder RMC-coördinatoren, scholen, Ingrado, de MBO-raad, G40 en accountmanagers van het ministerie van OCW. Hiermee krijgen wij inzicht in de sterke punten en verbetermogelijkheden van de huidige beleidsaanpak.

We rapporteren de resultaten van het beleidsonderzoek in een eindrapport en de resultaten van het procesonderzoek in een open access boek en verschillende wetenschappelijke artikelen. Daarnaast worden de resultaten van beide onderzoeken gepresenteerd tijdens ons slotsymposium.

Fases

Fase 1

Ontwikkelings- en pilotfase
(Feb 2017 – Okt 2017)

Fase 2

Dataverzamelingsfase
(Nov 2017 – Jul 2018)

Fase 3

Analyse- en schrijffase
(Aug 2018 – Maa 2019)

Fase 4

Kennisverspreidingfase
(April 2019 – Mei 2019)

u-can-act team

Mandy van der Gaag
Nick Snell
Ando Emerencia
Frank Blaauw
Saskia Kunnen
Peter de Jonge
Glenda Bron
Lucia Boer

De apps

u-can-act in cijfers

0000
Studenten
0000
Begeleiders
0000
Weken onderzoek
0000
Ingevulde vragenlijsten

u-can-act symposium

Op 16 mei 2019 vindt het u-can-act symposium plaats. In dit symposium delen wij de resultaten van het procesonderzoek en het beleidsonderzoek, komen jongerenbegeleiders hun methodiek toelichten en is er volop ruimte voor discussievoering en netwerken. Wij verwachten een publiek van jongerenbegeleiders, docenten, beleidsmedewerkers van scholen, RMC-coördinatoren, en landelijke beleidsmakers. Locatie: MeetingDistrict, Nieuwegein. Meer informatie en een link om je op te geven komt binnenkort op deze website.

Open source deliverables

Onderzoeksinstrumenten

De broncode van u-can-act applicatie is hier te vinden. Ook is er een demo van de mentorapplicatie en een demo van de studentenapplicatie.

Handboek

Meer informatie volgt na de analysefase

Publicaties

Download het voortgangsonderzoek naar de aanpak van voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie hier. De wetenschappelijke u-can-act publicaties zijn te vinden op onze ResearchGate pagina.

Presentaties

Meer informatie volgt na de analysefase

Uitgevoerd door:

Gefinancierd door:

Op verzoek van:

In samenwerking met: