Voorkom voortijdig
schoolverlaten

Onze doelen

Inzicht krijgen in het proces

Inzichten vanuit de wetenschap richten zich tot nu toe voornamelijk op groepsrisicofactoren van schooluitval, wij willen inzicht geven in individuele processen.

Begeleiding professionaliseren

Wij ontdekken de werkzame ingrediënten van effectieve jongerenbegeleiding door zowel begeleiders als jongeren gedurende een langere tijd te volgen. Hiermee helpen wij begeleidingsinitiatieven om hun begeleiding te professionaliseren en te verbeteren.

Startkwalificatie helpen te halen

Ons uiteindelijke doel is om zo veel mogelijk jongeren te helpen om hun startkwalificatie te halen. Om dit te bereiken schrijven wij een handboek vsv-preventie en verspreiden we onze kennis doormiddel van o.a. open-acces publicaties en symposia.

Over u-can-act

U-can-act is een onderzoek naar effectieve methodieken om voortijdig schoolverlaten te voorkomen op het MBO. Hierbij werken wij samen met drie effectieve begeleidingsinitiatieven: het Buro (Leeuwarden), MijnSchool (Doetinchem) en de Plusgroep (Den Haag). De volgende drie vragen staan centraal in ons project: wat zijn cruciale ontwikkelingen waardoor jongeren besluiten om voortijdig school te verlaten? hoe kunnen begeleidingsinitiatieven deze ontwikkelingen zo effectief mogelijk bijsturen, om zo voortijdig schoolverlaten te voorkomen? En hoe kan deze kennis op beleidsniveau zo optimaal mogelijk worden benut?

In u-can-act beantwoorden wij deze vragen middels een innovatieve onderzoeksopzet: we vragen jongeren onder begeleiding wekelijks een app in te vullen voor ongeveer een half jaar. Daarnaast vragen we ook hun begeleiders om in deze zelfde periode wekelijks een app in te vullen. Op deze manier brengen we zowel de ontwikkeling van jongeren over tijd in kaart als de acties die de begeleiders doen om dit proces te ondersteunen en bij te sturen. Hierdoor krijgen wij op een gedetailleerd niveau inzicht in de werkzame ingrediënten van jongerenbegeleiding gericht op VSV preventie.

Fases

Fase 1

Ontwikkelings- en pilotfase
(Feb 2017 – Okt 2017)

Fase 2

Dataverzamelingsfase
(Nov 2017 – Jul 2018)

Fase 3

Analyse- en schrijffase
(Aug 2018 – Maa 2019)

Fase 4

Kennisverspreidingfase
(April 2019)

u-can-act team

Mandy van der Gaag
Nick Snell
Ando Emerencia
Frank Blaauw
Saskia Kunnen
Peter de Jonge
Glenda Bron
Lucia Boer

De apps

u-can-act in cijfers

0000
Studenten
0000
Begeleiders
0000
Weken onderzoek
0000
Ingevulde vragenlijsten

Open source deliverables

Onderzoeksinstrumenten

De broncode van u-can-act applicatie is hier te vinden. Ook is er een demo van de mentorapplicatie en een demo van de studentenapplicatie.

Handboek

Meer informatie volgt na de analysefase

Publicaties

De u-can-act publicaties zijn te vinden op onze ResearchGate pagina.

Presentaties

Meer informatie volgt na de analysefase

Uitgevoerd door:

Gefinancierd door:

Opdrachtgever:

In samenwerking met: