Voorkom voortijdig
schoolverlaten

Onze doelen

Inzicht krijgen in het proces

Inzichten vanuit de wetenschap richten zich tot nu toe voornamelijk op groepsrisicofactoren van schooluitval, wij willen inzicht geven in individuele processen.

Begeleiding professionaliseren

Wij ontdekken de werkzame ingrediënten van effectieve jongerenbegeleiding door zowel begeleiders als jongeren gedurende een langere tijd te volgen. Hiermee helpen wij begeleidingsinitiatieven om hun begeleiding te professionaliseren en te verbeteren.

Startkwalificatie helpen te halen

Ons uiteindelijke doel is om zo veel mogelijk jongeren te helpen om hun startkwalificatie te halen. Om dit te bereiken schrijven wij een handboek vsv-preventie en verspreiden we onze kennis doormiddel van o.a. open-acces publicaties en symposia.

Over u-can-act

U-can-act is een projectgroep die zich richt op het stimuleren van positieve ontwikkeling bij jongeren en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Wij dit doen met behulp van wetenschappelijk onderzoek en dat vertalen we in artikelen, boeken, presentaties, en waar nodig persoonlijk advies, om zo onze kennis zoveel mogelijk te delen met praktijk en beleid. Op deze website kan je onze publicaties vinden.

U-can-act komt voort uit een grootschalig procesonderzoek naar het voorkomen van voortijdig schoolverlaten op het MBO, in nauwe samenwerking met drie succesvolle begeleidingsinitiatieven: het Buro (Leeuwarden), MijnSchool (Doetinchem) en de Plusgroep (Den Haag). We vroegen jongeren onder begeleiding én hun begeleiders om wekelijks een app in te vullen voor ongeveer een half jaar. Op deze manier brachten we de ontwikkeling van jongeren over tijd in kaart maar ook de acties die de begeleiders doen om dit proces te ondersteunen. Hiermee kregen wij inzicht in de werkzame ingrediënten van VSV-preventie. De eerste resultaten hebben wij gepubliceerd in dit boek.

Daarnaast hebben wij beleidsonderzoek gedaan naar de ervaren effecten van beleidsafspraken over de aanpak van voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie. Wij onderzochten dit met vragenlijsten en interviews onder RMC-coördinatoren, scholen, Ingrado, de MBO-raad, G40 en accountmanagers van het ministerie van OCW. Hiermee kregen wij inzicht in de sterke punten en verbetermogelijkheden van het beleid, de resultaten zijn gepubliceers in dit eindrapport

Wil je ondersteuning van u-can-act?
We doen graag iets nuttigs. We staan dan ook zeker open voor het onderzoeken van vragen die leven bij praktijk of beleid, en het verder verspreiden van opgedane kennis. We kunnen bijvoorbeeld onderzoeken wat jongeren nodig hebben qua begeleiding bij jouw instelling, school, gemeente, of regio, of adviseren over waar winst te halen valt in bestaande jongerenbegeleiding, of wellicht wil je onze app inzetten voor eigen onderzoek. Als je interesse hebt in iets dergelijks, neem dan contact op met projectleider dr. Mandy van der Gaag van de Rijksuniversiteit Groningen.

Fases

Fase 1

Ontwikkelings- en pilotfase
(Feb 2017 – Okt 2017)

Fase 2

Dataverzamelingsfase
(Nov 2017 – Jul 2018)

Fase 3

Analyse- en schrijffase
(Aug 2018 – Maa 2019)

Fase 4

Kennisverspreidingfase
(April 2019 – Feb 2020)

u-can-act symposium

Op 16 mei 2019 vond het u-can-act symposium plaats dat volledig in het thema stond van voortijdig schoolverlaten voorkomen. In dit symposium deelden wij de resultaten van het procesonderzoek en het beleidsonderzoek (zie ook over u-can-act), kwamen jongerenbegeleiders hun methodiek toelichten en was er volop ruimte voor discussievoering en netwerken. Wij ontvingen een publiek van jongerenbegeleiders, docenten, beleidsmedewerkers van scholen, RMC-coördinatoren, en landelijke beleidsmakers.

Bekijk het programma.

De apps

u-can-act in cijfers

0000
Studenten
0000
Begeleiders
0000
Weken onderzoek
0000
Ingevulde vragenlijsten

u-can-act team

Mandy van der Gaag
Nick Snell
Ando Emerencia
Frank Blaauw
Saskia Kunnen
Peter de Jonge
Glenda Bron
Lucia Boer

Open source deliverables

Onderzoeksinstrumenten

De broncode van u-can-act applicatie is hier te vinden. Ook is er een demo van de mentorapplicatie en een demo van de studentenapplicatie.

Boek

Het boek dat wij binnen het u-can-act project hebben geproduceerd is af: ‘Voortijdig schoolverlaten voorkomen: perspectieven van wetenschap, praktijk en beleid’. Het boek is online open access beschikbaar voor iedereen! Download hier het boek in PDF of in EPUB (voor e-readers).

Uitgevoerd door:

Gefinancierd door:

Op verzoek van:

In samenwerking met: